Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Aktuality

Svoz SKO v době velikonočních svátků

Pravidelný svoz odpadu, který v Letovicích vychází na velikonoční svátky se mění následovně:

páteční svoz (19.4.2019) bude probíhat již ve čtvrtek dne 18.4.2019.

 

Jedná se o ulice:

Masarykovo náměstí,  Čapkova,  Nové Město,  Českobratrská,  Tyršova,  

Kněževisko,  Jasinov,  Slatinka, Borová, Dolní Smržov.

 

Děkujeme a přejeme příjemné prožití velikonočních svátků

V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje dnem 6. 4. 2019. Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně a to počínaje koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad /pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich/ se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

7,00 –11,00 hod

8,00 –12,00 hod

9,00- 13,00 hod

10,00 – 14,00 hod

6.4.

Tyršova u Osevy

Komenského

Česká

Halasova

13.4.

Zámecká U Macků

Čapkova

Brněnská

J.Haška - nahoře

20.4.

Nové Město

V Potůčkách

Brahmsova

A.Krejčího- kaštan

27.4.

Bohuslava Martinů

J.Haška - dole

Na vyhlídce - Žlíbek

U Hájku

4.5.

P.Fr.Krchňáka

Pražská Žlíbek

Rekreační

Boční -střed ulice

11.5.

Zámecká dole

U Královce

Nová

9. května - dole

18.5.

U Zámku

Smetanova

V Domkách

Havírna- restaurace

25.5.

Jásinov u nádrže

Slatinka Údolní

Zboněk

Novičí

7.9.

Chlum- Chlumská

Kochov točna

Zábludov

Chlum v obci

14.9.

Babolky

Lhota

Kladoruby

Slatinka točna

21.9.

Klevetov

Třebětínské nám.

Podolí

Jasinov - Ořechov

28.9.

Dolní Smržov

Kněževísko

Borová

Meziříčko

Komunální odpad bude svážen nadále 1x za 14 dní každý sudý týden.

 

Biologicky rozložitelný odpad bude svážen již od začátku března každý lichý týden.

- prosíme občany, aby do nádob s biologickým odpadem nevhazovali bioodpady v obalech (plastové, papírové, skleněné, aj. obaly). Děkujeme

 

Pytlový sběr vytříděných odpadů bude prováděn každé první úterý v měsíci.

 

Thursday the 23rd. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates