Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Aktuality

Rada města Letovice

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Ředitel/ředitelka Technických služeb Letovice,

Příspěvková organizace,

Česká 1033/17

Místo výkonu práce: pověřené území Města Letovice

Druh práce:                ředitel/ředitelka příspěvkové organizace města

Platové zařazení:       v souladu s nařízením vlády č. 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 11. platová třída, příplatek za vedení, osobní ohodnocení po zapracování a uplynutí zkušební lhůty.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2020 nebo dle dohody

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s šestiměsíční zkušební lhůtou

 

Svoz bioodpadu bude probíhat od září 2019 pouze každý lichý týden.

 

 

Biologicky rozložitelný odpad bude svážen od měsíce září  čtrnáctidenně - každý lichý týden.

 

- prosíme občany, aby do nádob s biologickým odpadem nevhazovali bioodpady v obalech (plastové, papírové, skleněné, aj. obaly).

Děkujeme

 

Komunální odpad bude svážen nadále 1x za 14 dní každý sudý týden.

 

Pytlový sběr vytříděných odpadů bude prováděn každé první úterý v měsíci.

 

 

 

od 2.9.2019 provoz ukončen

 

V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje dnem 6. 4. 2019. Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně a to počínaje koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad /pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich/ se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

7,00 –11,00 hod 8,00 –12,00 hod 9,00- 13,00 hod 10,00 – 14,00 hod
7.9.      
Chlum- Chlumská Kochov točna Zábludov Chlum v obci
14.9.      
Babolky Lhota Kladoruby Slatinka točna
21.9.      
Klevetov Třebětínské nám. Podolí Jasinov - Ořechov
28.9.      
Dolní Smržov Kněževísko Borová Meziříčko
Wednesday the 18th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates