Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Aktuality

Z důvodu svátku dne 14.4.2017 bude páteční svoz BIO odpadů probíhat již ve čtvrtek 13.4.2017.

Jedná se o ulice:
Rekreační, Na Hliníkách, 9. května, U Koupaliště, Okružní, V Zahradách, Na Lavičkách, U Zastávky, Klevetov, V Chaloupkách, Pod Klášterem, Na Plese, Podolí, Kladoruby, Kochov, Novičí, Chlum, Babolky, Meziříčko, Údolní, Slatinka, Borová, Dolní Smržov.

V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozích letech. Podle níže uvedeného rozpisu budou kontejnery přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje 8. 4. 2017. Kontejnery budou přistavovány na konkrétní místa pouze jednou ročně a to od konce jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, tj. směsný komunální odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich) se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

 

Svoz odpadů počínaje 1.4. 2017 bude prováděn následujícím způsobem.

Termíny (určené dny) svozů po jednotlivých ulicích a místních částech zůstávají stejné jako dosud.

Odvoz směsného odpadu – klasické popelnice budou sváženy od 1.4.2017 pouze každý sudý týden celoročně.

Odvoz bioodpadu bude prováděn od 1.4.2017 každý lichý týden, a to do listopadu.

Přijmeme řidiče s oprávněním skupiny C a pracovníky na údržbu veřejné zeleně (práce s křovinořezy). Nástup možný ihned nebo dle dohody. Kontakt mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefon: 516 474 594.

Další termíny svozu jsou 4.4.2017, 2.5.2017 a 6.6.2017.

Separace odpadu

„sběrem dům od domu“

Na systém sběru tříděného odpadu odkládáním do speciálních barevně rozlišených nádob (kontejnerů) jsou již občané města Letovice zvyklí.

Pro pružnější a pohodlnější způsob sběru některých složek tříděného odpadu, kterými jsou papír, směsný plast, PET lahve, nápojové kartony a kovové obaly umožňuje od 1.1.2017 Město Letovice obecně závaznou vyhláškou č.3/2016 http://www.letovice.net/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-sazebniky-mesta/ třídění a sběr i do barevně označených plastových pytlů a to v rámci systému „sběr dům od domu“.

Sběrný dvůr odpadů bude dne 31.12.2016 uzavřen.

Pokud se chcete aktivně účastnit třídění komunálního odpadu, máte možnost se přihlásit do pytlového sběru „dům od domu“. Přihlásit se může každý poplatník poplatku za odpady na podatelně MěÚ Letovice. Obdržíte vygenerovaný kód, který budete lepit na každý Vámi odevzdaný pytel. Prvních 200 přihlášených obdrží navíc zdarma praktickou sadu na třídění.

V první etapě bude probíhat pytlový sběr komodit PET lahví, netříděného plastu, papíru a kovových obalů od potravin. V nejbližší době připravujeme rozšíření pytlového sběru o sběr nápojových kartonů a skla.

Pytle na sběr a bližší pokyny obdržíte při registraci, další informace na tel. 516 48 22 44 ( odbor výstavby a životního prostředí), 516 48 22 30 ( technický odbor).

O termínech svozu budete informování v předstihu místním rozhlasem, na internetových stránkách města Letovic a Technických služeb Letovice.

OVŽP, TO MěÚ Letovice

Friday the 26th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates