Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Aktuality

Svoz odpadů počínaje 1.4. 2017 bude prováděn následujícím způsobem.

Termíny (určené dny) svozů po jednotlivých ulicích a místních částech zůstávají stejné jako dosud.

Odvoz směsného odpadu – klasické popelnice budou sváženy od 1.4.2017 pouze každý sudý týden celoročně.

Odvoz bioodpadu bude prováděn od 1.4.2017 každý lichý týden, a to do listopadu.

Pytlový sběr vytříděného odpadu bude prováděn každé první úterý v měsíci celoročně.

Případné změny budou publikovány na stránkách TS Letovice v dostatečném předstihu.

Nejbližší termín svozu pytlů je 28. 2. 2017.

Další termíny svozu jsou 4.4.2017, 2.5.2017 a 6.6.2017.

Separace odpadu

„sběrem dům od domu“

Na systém sběru tříděného odpadu odkládáním do speciálních barevně rozlišených nádob (kontejnerů) jsou již občané města Letovice zvyklí.

Pro pružnější a pohodlnější způsob sběru některých složek tříděného odpadu, kterými jsou papír, směsný plast, PET lahve, nápojové kartony a kovové obaly umožňuje od 1.1.2017 Město Letovice obecně závaznou vyhláškou č.3/2016 http://www.letovice.net/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-sazebniky-mesta/ třídění a sběr i do barevně označených plastových pytlů a to v rámci systému „sběr dům od domu“.

Sběrný dvůr odpadů bude dne 31.12.2016 uzavřen.

Pokud se chcete aktivně účastnit třídění komunálního odpadu, máte možnost se přihlásit do pytlového sběru „dům od domu“. Přihlásit se může každý poplatník poplatku za odpady na podatelně MěÚ Letovice. Obdržíte vygenerovaný kód, který budete lepit na každý Vámi odevzdaný pytel. Prvních 200 přihlášených obdrží navíc zdarma praktickou sadu na třídění.

V první etapě bude probíhat pytlový sběr komodit PET lahví, netříděného plastu, papíru a kovových obalů od potravin. V nejbližší době připravujeme rozšíření pytlového sběru o sběr nápojových kartonů a skla.

Pytle na sběr a bližší pokyny obdržíte při registraci, další informace na tel. 516 48 22 44 ( odbor výstavby a životního prostředí), 516 48 22 30 ( technický odbor).

O termínech svozu budete informování v předstihu místním rozhlasem, na internetových stránkách města Letovic a Technických služeb Letovice.

OVŽP, TO MěÚ Letovice

Svoz směsného komunálního odpadu bude místo pondělí 26. 12. 2016 probíhat v úterý 27. 12. 2016.

Svoz bioodpadu v Letovicích a jeho místních částech byl v roce 2016 ukončen a bude opět probíhat v dubnu 2017.

Sezóna 2016 byla ukončena.

Sunday the 26th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates