Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Aktuality

Poslední svoz bioodpadu v roce 2019

bude probíhat v době od 3.12 do 6.12.2019.

 

 

Svoz odpadu SKO o vánočních svátcích 24., 25. a 26.12.2019 bude proveden o týden dříve.

 

svoz, který vychází na úterý 24.12. bude proveden 17.12.

svoz, který vychází na středu 25.12. bude proveden 18.12.

svoz, který vychází na čtvrtek 26.12. bude proveden 19.12.

 

Děkujeme za pochopení

Biologicky rozložitelný odpad bude svážen od měsíce září  čtrnáctidenně - každý lichý týden.

 

- prosíme občany, aby do nádob s biologickým odpadem nevhazovali bioodpady v obalech (plastové, papírové, skleněné, aj. obaly).

Děkujeme

 

Komunální odpad bude svážen nadále 1x za 14 dní každý sudý týden.

 

Pytlový sběr vytříděných odpadů bude prováděn každé první úterý v měsíci.

 

 

 

V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje dnem 6. 4. 2019. Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně a to počínaje koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad /pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich/ se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

7,00 –11,00 hod 8,00 –12,00 hod 9,00- 13,00 hod 10,00 – 14,00 hod
7.9.      
Chlum- Chlumská Kochov točna Zábludov Chlum v obci
14.9.      
Babolky Lhota Kladoruby Slatinka točna
21.9.      
Klevetov Třebětínské nám. Podolí Jasinov - Ořechov
28.9.      
Dolní Smržov Kněževísko Borová Meziříčko
Friday the 13th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates