Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště
Technické služby Letovice, příspěvková organizace, Česká 1033/17, 679 61 Letovice  
IČ: 00544892  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období  2021 - 2023
    2021 2022 2023  
  v Kč v Kč v Kč  
  Výnosy ze služeb 469 000 470 000 600 000  
  Použití fondů 0 0 0  
  Finanční a jiné výnosy 5 000 5 000 5 000  
  Příspěvek na provoz 13 600 000 13 850 000 13 950 000  
  Příspěvek na odpisy movitého majetku 1 321 000 1 370 000 1 400 000  
  Příspěvek na odpisy nemovitého majetku 446 100 450 000 450 000  
  Výnosy celkem 15 841 100 16 145 000 16 405 000  
           
  Provozní náklady 5 116 094 5 325 000 5 445 000  
  Osobní náklady 8 957 906 9 000 000 9 110 000  
  Odpisy movitého majetku 1 321 000 1 370 000 1 400 000  
  Odpisy nemovitého majetku 446 100 450 000 450 000  
  Náklady celkem 15 841 100 16 145 000 16 405 000  
  Zisk, ztráta 0 0 0  
Letovice 12.11.2020 Zpracoval: M. Doskočil, J. Chmelíčková  
Wednesday the 5th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates