Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Poslední svoz bioodpadu v roce 2019

bude probíhat v době od 3.12 do 6.12.2019.

 

 

Svoz bioodpadu od září 2019  
 
       
v liché úterý se sváží ulice:    
Havírna Jevíčská  Havírenská V Domkách
Purkyňova  Třebětínská Třebětínské nám. U Cihelny
Na Čtvrtkách Příční P.F. Krchňáka  
       
       
       
v lichou středu se sváží ulice:    
Česká Na Rybníkách Na Kopečku Na Požáru
Tyršova U Královce Podlesí Halasova
Zábludov Kněževísko Jásinov Lhota
Lesná Zboněk Brahmsova Na Kroupce
V potůčkách Komenského Bezručova J. Haška
Nerudova Mánesova Jiráskova Zámecká
Brněnská      
       
       
v lichý čtvrtek se sváží ulice:    
Masarykovo nám. Českobratrská Bártova Nová
Sadová Al. Krejčího Družstevní Průchodní
U Hájku Smetanova Střední Boční
Alšova Na Vyhlídce Krátká Ve Žlíbku
Boh. Martinů Pražská Nádražní Čapkova
       
       
v lichý pátek se sváží ulice:    
Polní Kladoruby Kochov Novičí
Chlum Babolky Údolní Slatinka
Borová Dolní Smržov Meziříčko 9. Května
Okružní Rekreační Na Hliníkách U Koupaliště
V Zahradách Podolí Na Lavičkách U Zastávky
Klevetov V Chaloupkách Pod Klášterem Na Plese
V Třešínkách      
       

 

Svoz bioodpadu od září do konce listopadu bude probíhat 1 x za 14 dnů v lichých týdnech.

 

Prosíme občany, aby do nádob s biologickým odpadem nevhazovali bioodpady v obalech (plastové, papírové, skleněné, aj. obaly). 

Co do speciální nádoby patří:

• Posekaná tráva
• Řezanka a větvičky z ořezu keřů a stromů
• Zemina z květin bez květináčů
• Plevele, pokojové rostliny
• Listí (bez smetků z ulice)
• Sedliny kávy a čaje, čajové sáčky, odpady z ovoce a zeleniny (slupky, okrajky)
• Květináče z lepenky (papírové) a rašeliny
• Obaly od vajec (papírové), ruličky od toaletního papíru či papírových utěrek - natrhané na kousky
• Zbytky zeleniny a ovoce

Co do nádoby nepatří:
• Pleny
• Sáčky z vysavače, oharky z cigaret
• Uhelný popel, smetky z ulice
• Zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
• Oleje
• Odřezky masa, kosti

Prosíme občany, aby do nádob s biologickým odpadem nevhazovali bioodpady v obalech (plastové, papírové, skleněné, aj. obaly). 

Friday the 13th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates