Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Technické služby Letovice, příspěvková organizace

Česká 1033/17, 679 61 Letovice, IČ: 00544892

Návrh plánu výnosů a nákladů na rok 2020

schválený rozpočet 2019

předpoklad čerpání 2019

návrh rozpočtu 2020

Výnosy

v Kč

v Kč

v Kč

Výnosy z prodeje služeb, hl.čin.

11 900 630

11 900 630

1 010 000

Výnosy z prodeje služeb, hl.čin.

0

0

1 551 000

Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin.

4 475 370

4 475 370

1 729 000

Jiné ostatní výnosy

23 000

23 000

10 000

Dotace – Příspěvek na provoz

1 220 000

1 220 000

7 500 000

Příspěvek na odpisy

0

0

1 300 000

Výnosy celkem

17 619 000

17 619 000

13 100 000

Náklady

Spotřeba materiálu

2 080 000

2 080 000

2 681 000

Spotřeba energií

477 000

477 000

428 000

Opravy a udržování

1 350 000

1 350 000

895 000

Cestovné

3 000

3 000

3 000

Náklady na reprezentaci

3 000

3 000

3 000

Ostatní služby

4 017 000

4 017 000

775 000

Mzdové náklady, sociální pojištění, sociální n

6 968 000

6 968 000

6 401 000

Odpisy

1 508 000

1 508 000

1 300 000

Náklady z DDM

170 000

170 000

150 000

Daně a jiné poplatky

134 000

134 000

165 000

Tvorba a zúčtování rezerv

0

0

0

Ostatní náklady z činnosti

909 000

909 000

299 000

Náklady celkem

17 619 000

17 619 000

13 100 000

Hospodářský výsledek před zdaněním

0

0

0

Letovice 28.11.2019                                                                                                 Miroslav Doskočil, ředitel

Wednesday the 5th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates