Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště
  • Nakládání s komunálním odpadem (pravidelný svoz z typizovaných nádob), do 31.12.2019

  • Pronájem velkoobjemových kontejnerů (stavební suť, výkopová zemina, komunální odpad apod.)

  • Stavební činnost

  • Autodoprava vozidly AVIA, MULTIKAR, TRAKTOR

  • Strojní údržba komunikací a prostranství zametacím vozidlem

  • Stavební a montážní práce vysokozdvižnou plošinou MP 16

  • Opravy veřejného osvětlení vysokozdvižnou plošinou MP 16 

Friday the 1st. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates