Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště
  • Nakládání s komunálním odpadem(pravidelný svoz z typizovaných nádob)

  • Pronájem velkoobjemových kontejnerů(stavební suť, výkopová zemina, komunální odpad apod.)

  • Sběr nebezpečného odpadu

  • Autodoprava vozidly AVIA, LIAZ, MULTIKAR, TRAKTOR

  • Strojní údržba komunikací a prostranství zametacím a kropícím vozidlem

  • Stavební a montážní práce vysokozdvižnou plošinou MP 16

  • Opravy veřejného osvětlení vysokozdvižnou plošinou MP 16

  • Drobný prodej materiálu(popelové nádoby, bratčický písek apod.)

Thursday the 16th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates