Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Technické služby Letovice, příspěvková organizace města Letovice zajišťující především nákládání s komunálním odpadem, údržbu věřejných prostor města Letovice, sběr nebezpečného odpadu, opravy veřejného osvětlení a provoz letního koupaliště.

ts

Thursday the 23rd. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates