Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště
Technické služby Letovice, příspěvková organizace
Česká 1033/17, 679 61 Letovice, IČ: 00544892
Návrh rozpočtu 2021
  návrh rozpočetu 2020 upravený rozpočet v průběhu 2020 návrh rozpočtu 2021  
Výnosy v Kč v Kč v Kč  
Výnosy ze služeb, hl.čin. - údržba VO 1 010 000,00 0,00 0,00  
Výnosy ze služeb, hl.čin. - stavební četa 1 551 000,00 0,00 0,00  
Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. 1 729 000,00 1 729 000,00 469 000,00  
Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. 0,00 681 447,00 0,00  
Jiné ostatní výnosy 10 000,00 10 000,00 5 000,00  
Příspěvek na provoz od zřizovatele 7 500 000,00 9 379 553,00 13 600 000,00  
Příspěvek na odpisy movitý majetek 1 247 992,00 1 179 964,00 1 321 000,00  
Příspěvek na odpisy nemovitý majetek 52 008,00 120 036,00 446 100,00  
Výnosy celkem 13 100 000,00 13 100 000,00 15 841 100,00  
         
Náklady        
Spotřeba materiálu 2 681 000,00 2 681 000,00 1 576 530,00  
Spotřeba materiálu stavební skupina     875 000,00  
Spotřeba energií 428 000,00 428 000,00 485 000,00  
Opravy a udržování 895 000,00 895 000,00 757 000,00  
Cestovné 3 000,00 3 000,00 3 000,00  
Náklady na reprezentaci 3 000,00 3 000,00 5 000,00  
Ostatní služby 775 000,00 775 000,00 780 000,00  
Limit platů 4 343 281,00 4 343 281,00 6 153 440,00  
Dohody PČ, Dohody PP 262 000,00 262 000,00 262 000,00  
Sociální pojištění 1 085 820,00 1 085 820,00 1 538 360,00  
Zdravotní pojištění 390 895,00 390 895,00 553 810,00  
Zákonné sociální náklady 42 138,00 42 138,00 50 027,00  
Zákonný příděl FKSP 86 866,00 86 866,00 123 069,00  
Jiné sociální náklady (stravenky, nápoje) 190 000,00 190 000,00 277 200,00  
Odpisy DHIM 1 247 992,00 1 247 992,00 1 321 000,00  
Odpisy budov a staveb 52 008,00 52 008,00 446 100,00  
Náklady z DDM 150 000,00 150 000,00 100 000,00  
Daně a jiné poplatky 165 000,00 165 000,00 215 564,00  
Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 0,00 0,00  
Ostatní náklady z činnosti 299 000,00 299 000,00 319 000,00  
Náklady celkem 13 100 000,00 13 100 000,00 15 841 100,00  
         
Hospodářský výsledek před zdaněním 0,00 0,00 0,00  
Letovice 13.11.2020                                        Zpracoval: M. Doskočil, J. Chmelíčková
         
Wednesday the 5th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates