Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště
Technické služby Letovice, příspěvková organizace
Česká 1033/17, 679 61 Letovice, IČ: 00544892
Schválený plán výnosů a nákladů na rok 2020
  schválený rozpočet 2019 předpoklad čerpání 2019 schválený rozpočet 2020  
Výnosy v Kč v Kč v Kč  
Výnosy z prodeje služeb, hl.čin. 11 900 630 11 900 630 1 010 000  
Výnosy z prodeje služeb, hl.čin. 0 0 1 551 000  
Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. 4 475 370 4 475 370 1 729 000  
Jiné ostatní výnosy 23 000 23 000 10 000  
Dotace – Příspěvek na provoz 1 220 000 1 220 000 7 500 000  
Příspěvek na odpisy 0 0 1 300 000  
Výnosy celkem 17 619 000 17 619 000 13 100 000  
         
Náklady        
Spotřeba materiálu 2 080 000 2 080 000 2 681 000  
Spotřeba energií 477 000 477 000 428 000  
Opravy a udržování 1 350 000 1 350 000 895 000  
Cestovné 3 000 3 000 3 000  
Náklady na reprezentaci 3 000 3 000 3 000  
Ostatní služby 4 017 000 4 017 000 775 000  
Limit platů 4 979 000 4 979 000 4 343 281  
Dohody PČ, Dohody PP 0 0 262 000  
Sociální pojištění 1 210 000 1 210 000 1 085 820  
Zdravotní pojištění 435 000 435 000 390 895  
Zákonné sociální náklady 40 200 40 200 42 138  
Zákonný příděl FKSP 98 800 98 800 86 866  
Jiné sociální náklady (stravenky) 205 000 205 000 190 000  
Odpisy DHIM 1 455 992 1 455 992 1 247 992  
Odpisy budov 52 008 52 008 52 008  
Náklady z DDM 170 000 170 000 150 000  
Daně a jiné poplatky 134 000 134 000 165 000  
Tvorba a zúčtování rezerv 0 0 0  
Ostatní náklady z činnosti 909 000 909 000 299 000  
Náklady celkem 17 619 000 17 619 000 13 100 000  
         
Hospodářský výsledek před zdaněním 0 0 0  
Letovice 19.12.2019                                       Zpracoval: M. Doskočil, J. Chmelíčková
Wednesday the 5th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates