Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje dnem 6. 4. 2019. Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně a to počínaje koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní a objemný odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad /pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich/ se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

7,00 –11,00 hod

8,00 –12,00 hod

9,00- 13,00 hod

10,00 – 14,00 hod

6.4.

Tyršova u Osevy

Komenského

Česká

Halasova

13.4.

Zámecká U Macků

Čapkova

Brněnská

J.Haška - nahoře

20.4.

Nové Město

V Potůčkách

Brahmsova

A.Krejčího- kaštan

27.4.

Bohuslava Martinů

J.Haška - dole

Na vyhlídce - Žlíbek

U Hájku

4.5.

P.Fr.Krchňáka

Pražská Žlíbek

Rekreační

Boční -střed ulice

11.5.

Zámecká dole

U Královce

Nová

9. května - dole

18.5.

U Zámku

Smetanova

V Domkách

Havírna- restaurace

25.5.

Jásinov u nádrže

Slatinka Údolní

Zboněk

Novičí

7.9.

Chlum- Chlumská

Kochov točna

Zábludov

Chlum v obci

14.9.

Babolky

Lhota

Kladoruby

Slatinka točna

21.9.

Klevetov

Třebětínské nám.

Podolí

Jasinov - Ořechov

28.9.

Dolní Smržov

Kněževísko

Borová

Meziříčko

Thursday the 23rd. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates