Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

 

Rok 2019

v Kč

Tržby z prodeje služeb, město Letovice

12 400 630

Tržby z prodeje služeb, ostatní

4 475 370

Použití fondů

0

Finanční a jiné výnosy

23 000

Přijaté dotace – ostatní

0

Přijaté dotace – Příspěvek na činnost od zřizovatele

720 000

Výnosy celkem

17 619 000

Spotřeba materiálu

2 080 000

Spotřeba energií

477 000

Opravy a udržování

1 350 000

Cestovné

3 000

Náklady na reprezentaci

3 000

Ostatní služby

4 017 000

Mzdové náklady, sociální pojištění, sociální náklady

6 968 000

Odpisy

1 508 000

Náklady z DDM

170 000

Daně a jiné poplatky

134 000

Tvorba a zúčtování rezerv

0

Ostatní náklady z činnosti

909 000

Náklady celkem

17 619 000

Hospodářský výsledek

0


Wednesday the 5th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates