Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Komunální odpad bude svážen nadále 1x za 14 dní každý sudý týden.

 

Biologicky rozložitelný odpad bude svážen již od začátku března každý lichý týden.

- prosíme občany, aby do nádob s biologickým odpadem nevhazovali bioodpady v obalech (plastové, papírové, skleněné, aj. obaly). Děkujeme

 

Pytlový sběr vytříděných odpadů bude prováděn každé první úterý v měsíci.

 

Thursday the 23rd. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates