Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Komunální odpad bude svážen nadále 1x za 14 dní každý sudý týden.

Biologicky rozložitelný odpad bude opět svážen od začátku dubna každý lichý týden.

Pytlový sběr vytříděných odpadů bude prováděn ve dnech:
9.1., 6.2., 6.3., 10.4., 15.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

Žádáme občany aby sledovali stránky města a TS, kde budou včas nové informace o svozu a informace o případných změnách. Budete rovněž včas upozorněni hlášením v městském rozhlase.

Upozorňujeme rovněž na nutnost včasného nachystání nádob v den svozu. Vozidla na svoz vyjíždějí již v 5.30, nádoby v té době musí již být na svozovém místě.

Thursday the 18th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates