Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Technické služby Letovice, příspěvková organizace, Česká 1033/17, 679 61 Letovice IČ: 00544892

  

Střednědobý výhled rozpočtu na období roku 2019 a 2020 – návrh

2019

v Kč

2020

v Kč

Tržby z prodeje služeb

15 586 368

15 590 368

Použití fondů

0

0

Finanční a jiné výnosy

23 000

24 000

Přijaté dotace – k.úč. 403

373 932

373 932

Přijaté dotace – Příspěvek na činnost od zřizovatele

720 000

720 000

Výnosy celkem

16 703 300

16 708 300

Spotřeba materiálu

2 080 000

2 280 000

Spotřeba energií

478 000

498 000

Opravy a udržování

1 420 000

1 420 000

Cestovné

3 800

3 800

Náklady na reprezentaci

3 500

3 500

Ostatní služby

4 070 000

4 070 000

Mzdové náklady, sociální pojištění, sociální náklady

5 895 000

5 670 000

Odpisy

1 540 000

1 540 000

Náklady z DDM

155 000

160 000

Daně a jiné poplatky

138 000

138 000

Tvorba a zúčtování rezerv

0

0

Ostatní náklady z činnosti

920 000

925 000

Náklady celkem

16 703 300

16 708 300


Wednesday the 5th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates