Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozích letech. Podle níže uvedeného rozpisu budou kontejnery přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje 8. 4. 2017. Kontejnery budou přistavovány na konkrétní místa pouze jednou ročně a to od konce jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, tj. směsný komunální odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich) se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

 

 

7,00 –11,00 hod

8,00 –12,00 hod

9,00- 13,00 hod

10,00 – 14,00 hod

8.4.

Tyršova u Osevy

Komenského

Česká

Halasova

22.4.

Zámecká U Macků

Čapkova

Brněnská

J.Haška - nahoře

29.4.

Nové Město

V Potůčkách

Brahmsova

A.Krejčího- kaštan

6.5.

Bohuslava Martinů

J.Haška - dole

Na vyhlídce - Žlíbek

U Hájku

13.5.

P.Fr.Krchňáka

Pražská Žlíbek

Rekreační

Boční -střed ulice

20.5.

Zámecká dole

U Královce

Nová

9. května - dole

27.5.

U Zámku

Smetanova

V Domkách

Havírna- restaurace

2.9.

Jásinov u nádrže

Slatinka  Údolní

Zboněk

Novičí

9.9.

Chlum- Chlumská

Kochov  točna

Zábludov

Chlum v obci

16.9.

Babolky

Lhota

Kladoruby

Slatinka točna

23.9.

Klevetov

Třebětínské nám.

Podolí

Jasinov - Ořechov

30.9.

Dolní Smržov

Kněževísko

Borová

Meziříčko

 

 

Thursday the 16th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates