Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Svoz odpadů počínaje 1.4. 2017 bude prováděn následujícím způsobem.

Termíny (určené dny) svozů po jednotlivých ulicích a místních částech zůstávají stejné jako dosud.

Odvoz směsného odpadu – klasické popelnice budou sváženy od 1.4.2017 pouze každý sudý týden celoročně.

Odvoz bioodpadu bude prováděn od 1.4.2017 každý lichý týden, a to do koce roku 2017.

Svoz bioodpadu v městě Letovice a jeho místních částech v lichou středu se sváží ulice:

Česká Na Rybníkách Na Kopečku Na Požáru
Tyršova U Královce Podlesí Halasova
Kněževísko Zábludov Jásinov Lhota
Lesná Zboněk Brahmsova Na Kroupce
V Potůčkách Komenského Bezručova J. Haška
Nerudova Mánesova Jiráskova Zámecká Brněnská

v lichý čtvrtek se sváží ulice:

Masarykovo náměstí Českobratrská Českobratrská Bártova
Nová Sadová Albína Krejčího Družstevní
Průchodní Na Vyhlídce Krátká Boh.Martinů
U Hájku Smetanova Střední Boční
Alšova Pražská Nádražní Havírna
Příční P. F. Krchňáka Purkyňova Purkyňova
Jevíčská V Domkách Třebětín Na Čtvrtkách
Polní V Třešínkách    

v lichý pátek se sváží ulice:

Rekreační Na Hliníkách 9. května  U Koupaliště
 Okružní  V Zahradách  Na Lavičkách  U Zastávky
 Klevetov  V Chaloupkách  Pod Klášterem  Na Plese
 Podolí  Kladoruby  Kochov  Novičí
Chlum Babolky Meziříčko Údolní
Slatinka Borová Dolní Smržov  

 

Pytlový sběr vytříděného odpadu bude prováděn každé první úterý v měsíci celoročně.

Případné změny budou publikovány na stránkách TS Letovice v dostatečném předstihu.

Příklad :

Duben 2017

4.4.2017 úterý – je prvním úterkem měsíce a bude tudíž proveden svoz pytlů s vytříděným odpadem.

Jedná se o první dubnový týden tj 14 týden v roce 2017 – sudý – bude proveden svoz komunálního – směsného odpadu ve dnech dle zvyklostí, týká i kontejnerů 1100 l (okolí bytovek).

Následující týden tj. 15 týden roku 2017 – lichý – bude proveden svoz bioodpadu znovu ve dnech dle zvyklostí, týká se i kontejnerů 1100 l a nádob 240 l (okolí bytovek).

Následující týden tj. 16 týden roku 2017 – sudý – bude proveden svoz komunálního – směsného odpadu ve dnech dle zvyklostí, týká i kontejnerů 1100 l (okolí bytovek).

Následující týden tj. 17 týden roku 2017 – lichý – bude proveden svoz bioodpadu znovu ve dnech dle zvyklostí, týká i kontejnerů 1100 l a nádob 240 l (okolí bytovek).

Květen 2017

Následující týden – první květnový tj. 18. týden 2017 – sudý – bude proveden svoz komunálního – směsného odpadu ve dnech dle zvyklostí, týká i kontejnerů 1100 l (okolí bytovek).

Protože se jedná o první týden v měsíci bude v úterý 2.5.2017 proveden rovněž svoz pytlů s vytříděným odpadem.

Další týdny bude svoz odpadu prováděn dle stejné šablony jako v měsíci dubnu – sudý a lichý týden.

Thursday the 16th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates