Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Technické služby Letovice, přísvková organizace, Česká 1033/17679 61 Letovice

IČ: 00544892

 

Plávýnosů a nákladů na ro2017 –vrh

 

Rok 2017

v Kč

Tržby z prodeje služeb

15 954 068

Použití fondů

0

Finanční a jiné výnosy

23 000

Přijaté dotace – k.úč. 403

373 932

Přijaté dotace – Příspěvek na činnost od zřizovatele

720 000

Výnosy celkem

17 071 000

Spotřeba materiálu

2 080 000

Spotřeba energií

477 000

Opravy a udržování

1 350 000

Cestovné

3 000

Náklady na reprezentaci

3 000

Ostatní služby

4 017 000

Mzdové náklady, sociální pojištění, sociální náklady

5 625 000

Odpisy

1 508 000

Náklady z DDM

170 000

Daně a jiné poplatky

134 000

Tvorba a zúčtování rezerv

795 000

Ostatní náklady z činnosti

909 000

Náklady celkem

17 071 000

Hospodářský výsledek

0

Tuesday the 17th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates