Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Technické služby Letovice, přísvková organizace, Česká 1033/17679 61 Letovice

IČ: 00544892

 

Střednědobý výhled rozpočtnobdobí rok2018 a 2019 –vrh

 

 

2018

2019

v Kč

v Kč

Tržby z prodeje služeb

15 464 768

15 586 368

Použití fondů

0

0

Finanční a jiné výnosy

23 000

23 000

Přijaté dotace – k.úč. 403

373 932

373 932

Přijaté dotace – Příspěvek na činnost od zřizovatele

720 000

720 000

Výnosy celkem

16 581 700

16 703 300

Spotřeba materiálu

2 275 000

2 280 000

Spotřeba energií

480 000

498 000

Opravy a udržování

1 400 000

1 420 000

Cestovné

3 500

3 800

Náklady na reprezentaci

3 200

3 500

Ostatní služby

4 070 000

4 070 000

Mzdové náklady, sociální pojištění, sociální náklady

5 640 000

5 670 000

Odpisy

1 515 000

1 540 000

Náklady z DDM

150 000

160 000

Daně a jiné poplatky

135 000

138 000

Tvorba a zúčtování rezerv

0

0

Ostatní náklady z činnosti

910 000

920 000

Náklady celkem

16 581 700

16 703 300

Tuesday the 17th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates