Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Separace odpadu

„sběrem dům od domu“

Na systém sběru tříděného odpadu odkládáním do speciálních barevně rozlišených nádob (kontejnerů) jsou již občané města Letovice zvyklí.

Pro pružnější a pohodlnější způsob sběru některých složek tříděného odpadu, kterými jsou papír, směsný plast, PET lahve, nápojové kartony a kovové obaly umožňuje od 1.1.2017 Město Letovice obecně závaznou vyhláškou č.3/2016 http://www.letovice.net/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-sazebniky-mesta/ třídění a sběr i do barevně označených plastových pytlů a to v rámci systému „sběr dům od domu“.

Stanoviště sběrných pytlů jsou shodná se stanovišti sběrných nádob na směsný komunální odpad. Tzn., že občan může tyto pytle den před avizovaným sběrem uložit na místo, kde je zvyklý ponechávat svou popelnici na směsný komunální odpad. Pytle je také možno uložit u sběrných hnízd.  

Jednotlivé složky odpadu jsou v pytlech zabalené odděleně a lze je označit čárovým kódem, který je k vyzvednutí na pokladně Městského úřadu v Letovicích. 

Pytle jsou rozlišeny barevně a to následovně:

Papír     barva modrá 
Směsný plast barva žlutá
PET lahve  barva žlutá
Nápojové kartony          barva oranžová 
Kovové obaly barva černá

pytle

V současné době, pokud jste tak již neučinili, je možné si na pokladně Městského úřadu v Letovicích vyzvednout čárové kódy spolu se sadou pytlů.

 

Pomozte nám poctivým tříděním přispět ke snížení množství směsného komunálního odpadu, který je jinak likvidován ve spalovnách nebo ukládáním na skládky.

Vytříděné složky jsou naopak opětovně využitelné a jejich množství ovlivňuje i výši odměny, kterou Město Letovice získává za zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

Nejbližší termín svozu pytlů je 7. 2. 2017.

Má to smysl, třiďte odpad

Thursday the 16th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates